Eksponat Numer - 06 (dział) - 03 (Numer Eksponatu)

Dr Maszkowski i szkoła w Skolimowie


 

Z naszego albumu rodzinnego chcielibyśmy przedstawić doktora medycyny Mieczysława Maszkowskiego, którego pasją całego życia była patriotyczna edukacja Polaków. Zwieńczył on swoje dzieło założeniem w 1906 roku i wieloletnim prowadzeniem szkoły dla dziewcząt w Skolimowie (niedaleko Warszawy), zgodnie z hasłem naszej dawnej Komisyi Edukacyjnej wymienionym w załączonym opisie szkoły: "Tak wychować dzieci ażeby i im było dobrze i z niemi było dobrze" oraz "Usiłowaniem szkoły jest nauczyć je kochać: Boga, ludzi, pracę, naturę, naukę, książki, sztukę, naszą przeszłość i przyszłość, tak ażeby uważały prace dla kraju nie tylko za obowiązek, ale za szczęście".

 

Doktór Maszkowski po swojej śmierci w 1936 roku swoją szkołę zapisał w testamencie i przekazał organizacji Polski Biały Krzyż (przedwojenny odpowiednik współczesnej organizacji Polski Czerwony Krzyż).

 

Aby powiększyć proszę kliknąć na miniaturę

 

W załączeniu - fotografie szkoły plus fotografia zbiorcza, broszurka szkoly, w tym opis dawnego Skolimowa, klepsydra Dr. Maszkowskiego z Krzemieńca, gdzie zmarł dnia 21.10.1936 r.

Aby powiększyć proszę kliknąć na miniaturę

 

PS. Załączona wspólna fotografia z Dr. Maszkowskim z 24.06.1929 r. (pieczątka -Zakład Fotograficzny A. Jawniszko, Skolimów-Konstancin) obejmuje następujące uczennice, zgodnie z podpisami na stronie odwrotnej: Eugieńja Ratajewicz, Ninka Olszowska, Helena Swidówna, Jadzia Fabrycówna, Lila Makayówna, Zwetna Kączkowska, Zofia Błędowska, Ewa Podlewska, Sabina Kamińska, Anulka Pohoska, Józia Podlewska, Janka Pohoska, Matyla Błędowska, Wandzia Harusewiczówna, Marysieńka Woroniecka oraz Mieczysław Harusewicz.

Aby powiększyć proszę kliknąć na miniaturę

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

 

Anna Maria

 

KORESPONDENCJA - do i od osób zainteresowanych dho@dho.com.pl lub Pocztą Polską:

CHAT

1. - data - do:

Treść:

 

Powrót