"Romanse I Czardasze"

Barbara Bela - Wysocka
=======================

Była solistka Operetki Warszawskiej,
przez wiele lat koncertująca na całym świecie (Europa, Japonia, Australia, itd.), obecnie zamieszkała w Paryżu pod nazwiskiem Barbara Leguay, umieszczając ten fragment swoich nagrań z romansami i czardaszami w polskiej webgalerii GA.Art bardzo serdecznie pozdrawia swoje koleżanki, swoich kolegów z byłej Operetki Warszawskie oraz wszystkich wielbicieli muzyki operetkowej.

Dedykuję te nagrania również swojej św.p. mamie Halinie.

 Korespondencja: narodowa@narodowa.pl

 

 

 

 
      RECEPTION PAGE / RECEPCJA