Branch / Dział  5

 

Archive Sound Records and Films
 

Archiwalne Nagrania Dźwiękowe oraz Filmy

"Z Brindisi nad płonącą Warszawą"

Zapis dźwiękowy rozmowy - Część 1 / Część 2

(Zapis tekstowy wywiadu z włodzimierzem bernhardtem pilotem dywizjonu 300)

 

 

  

 RECEPTION PAGE / RECEPCJA

Next room - click on arrow / Następna sala - klikaj na