Eksponat Numer - 11 (dział) - 4 (Numer Eksponatu)

 

(Please click on the photo to enlarge)

(aby powiększyć proszę kliknąć na zdjęcie)

Photo of the home of Martin Kawa (my greatgrandfather) at Smykow Maly // Luszowice - ca 1900 - Malopolska // Poland, found out by me personally in Poland in 2002 after many years of searching.
In memory of all our Homelands in Poland.
Brgds to all!
Patricia Smith, USA

Tłumaczenie (Galeria GA.PA):

Fotografia domu Marcina Kawy (mojego pradziadka) w miejscowości Smyków Mały // Luszowice - Małopolska // Polska, odnalezionego przeze mnie osobiście w 2002 roku po wielu latach poszukiwań.
Ku pamięci wszystkich naszych Małych Ojczyzn w Polsce.
Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich!
Patricia Smith, USA

(Please click on the photo to enlarge)

(aby powiększyć proszę kliknąć na zdjęcie)

This is the article about my belowed Grandmother ANNA who I loved dearly.

It was after the article was printed in Polish local press that I was able to find her family in 1997.

Patricia Smith, USA

Tłum.(#GA.PA): To jest artykuł prasowy o mojej ukochanej Babci ANNIE. Dzięki temu prasowemu artykułowi, który został wydrukowany w polskiej lokalnej prasie byłam w stanie odnaleźć jej rodzinę w 1997 roku.

Patrycja Smith, USA 

KORESPONDENCJA - do i od osób zainteresowanych dho@dho.com.pl lub Pocztą Polską:

CHAT

1. Re:
 

 

Powrót