Eksponat Numer - 09 (dział) - 11 (Numer Eksponatu)

 

----- Original Message -----

From: "Stanislaw Pieniazek"

To: narodowa@narodowa.pl

Sent: Wednesday, January 11, 2006 9:05 PM

Subject: Instrukcja wypełniania ksiąg małżeństw kościelnych z połowy XIX wieku > galeria GA.PA

 


BARDZO CENNA POMOC DLA WSZYSTKICH GENEALOGÓW I BADACZY HISTORII !!

Polska.

--

Original instruction of fulfilling the church book marriage certificates and records from the half od the 19th century - INVALUABLE HELP FOR ALL GENEALOGISTS AND HISTORIANS !!

Poland.

--

Dziękujemy!

Thank you!

 

Aby powiększyć proszę kliknąć na miniaturę

Please click on the photo to enlarge

 

KORESPONDENCJA - do i od osób zainteresowanych dho@dho.com.pl lub Pocztą Polską:

CHAT

1. Re:
 

 

Powrót