Eksponat Numer - 12 (dział) - 03 (Numer Eksponatu)

 

 

 

mgr Tadeusz Wysocki                                                                              Warszawa, dnia 8.03.2011

 

Warszawa 

 

                                                                                   Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski
                                                                                   Pan Bogdan Zdrojewski

 

                                                                                   ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
                                                                                   00-071 Warszawa

 

 Dotyczy: Objęcia patronatem MKiDN niezwykle cennej dla kraju inicjatywy „Metryki.Genealodzy.pl”

 

         W. Szanowny Panie Ministrze,

 

Pozwalam sobie zwrócić uwagę Pana i Ministerstwa kierowanego przez Pana na niezwykłą inicjatywę, która winna być natychmiast wsparta z całej siły przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego każdego kraju - otóż grupa genealogów amatorów skupiona wokół Polskiego Towarzystwa Genealogicznego i kilkunastu Towarzystw Regionalnych od kilku lat społecznie indeksuje i umieszcza w internecie metryki zapisów z ksiąg parafialno/cywilnych w Polsce.

 

Jest to praca ogromna i niezwykle wartościowa również dla setek tysięcy Polaków i ich rodzin rozrzuconych po całym świecie dla odkrywania ich rodzinnych korzeni i polskiego dziedzictwa narodowego, genealogia w świecie staje się bardzo popularnym poszukiwaniem rodzinnych korzeni i związanymi z tym wartościami pamięci narodowej - zwracam uwagę na podziękowania za tą inicjatywę umieszczane na światowych forach genealogicznych - jest to kapitalna promocja Polski jako kraju otwartego, nowoczesnego, i potrafiącego zachowywać dla wszystkich najcenniejsze wartości i zapisy pamięci narodowej.

 

Inicjatywa ta wymaga jak największej pomocy ze strony polskiego Ministerstwa i nie może być porównana z każda inną wspieraną przez MKIDN. Zapraszam Pana i Pana współpracowników do poznania szczegółów tej inicjatywy na internetowej stronie PTG : http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php czy http://www.geneteka.genealodzy.pl/

  

Niniejszym występuję z propozycją objęcia przez kierowane przez Pana Ministerstwo patronatu nad tą niezwykle cenną dla naszego kraju inicjatywą.

  

Proszę o odpowiedź w sprawie mojej obywatelskiej propozycji.  

 

                                                                            Z wyrazami jak najgłębszego szacunku,

 

                                                                                              Tadeusz Wysocki

 

Aby powiększyć proszę kliknąć na fotografię

To enlarge please click on photo

KORESPONDENCJA - do i od osób zainteresowanych dho@dho.com.pl lub Pocztą Polską:

CHAT

1. - data - do:

Treść:

 

Powrót