- Wstęp do eGalerii Narodowa GA.PA + najważniejsze informacje ze strony www.narodowa.pl

 

 

Hej wszyscy młodzi duchem! Przypominamy motto naszej eGalerii Narodowa GA.PA: "Zbierać przemijające okruchy przeszłości, bo z nich teraźniejszość, przyszłość i wytłumaczenie wszystkiego..."

 
 

Oto jak zaczęła kiełkować myśl o stworzeniu internetowej galerii Narodowa GA.PA, czyli kilka zdań wynikających z wiary w wartość szanowania naszej wspólnej rodzinnej i narodowej pamięci oraz z zamyślenia nad czasem tak szybko upływającym: 

W wielu naszych rodzinach zachowało się mnóstwo ciekawych pamiątek rodzinnych, wspomnień, czy zabytkowych, cennych dla wszystkich rzeczy - okruchów historii i naszej narodowej tradycji i kultury. Te wiele przedmiotów, które leżą gdzieś po szufladach, stoją sobie w kącie pokoju, wiszą na ścianach, leżą i śpią na strychu, które mają swoją duszę i rodzinną historię. Jak przekazać tę duszę i tę historię innym? Ileż relikwii i talizmanów pamięci przechowujemy w naszych domach i w naszych wspomnieniach. To nie musi być przedmiot, to może być wspomnienie właśnie o rodzicach, dziadkach czy pradziadkach (czy zostały fotografie?) z ich cudownymi, życiowymi historiami i czasami radami czy pamiętnikami - zadziwiające, jak te rady sprawdziły po latach! Takie nasze małe, rodzinne biblie, które przekazują nasze rodzinne i narodowe mity, zwyczaje i historie następnym pokoleniom. Jak je przekazać innym, dla wzajemnej edukacji i poznania nie tylko nas, Polaków? Jak je zrobić nieśmiertelnymi? Ratujmy je przed zapomnieniem - czas ucieka tak szybko.
 

Jeśli sens życia i rzecz cała polega na dzieleniu się pamięcią z innymi to my proponujemy takie pamiątki umieścić w naszej internetowej galerii Narodowa GA.PA, czyli przesłać do nas te wspaniałe rzeczy i wspomnienia w formie elektronicznej. Internet jest niezwykłym pomysłem na to jak dać coś innym, sobie niczego nie zabierając.
 

Na pytanie dlaczego stworzyliśmy taką eGalerię? - odpowiadamy - z miłości do ludzi i pamięci o nich. Z pamięci również o rzeczach, które ludzie tworzyli i chronili często za cenę swojego życia. Czyż dzielenie się taką pamięcią z innymi nie jest miarą naszej wrażliwości i kultury?
 

Po dodatkowe informacje zapraszamy na stronę naszej galerii z bardzo ciekawym artykułem prasowym na ten temat: http://www.narodowa.pl/prasa.htm
 

Jeśli ktoś, po obejrzeniu eGalerii Narodowa GA.PA wzruszy ramionami i powie, że nie wie o co tu chodzi - trudno. Ale w tym wypadku prosimy - zatrzymaj się w biegu codzienności, w tak krótkim biegu naszego kruchego życia, rozejrzyj się wokół, pomóż w narodowym ga.powaniu - poinformuj swoich przyjaciół o tej internetowej galerii, daj coś więcej innym i sobie samemu. Nawet najmniejszy okruch przeszłości może okazać się największym skarbem.
 

Marzą nam się też podobne eGalerie stworzone w innych krajach - one dzięki tak szybko rozwijającym się internetowym translatorom dadzą szansę dodatkowego poznania kultur i tradycji odmiennych od naszej. Zamiast mijać się na podwórkach świata obojętnie i czasami wrogo - możemy lepiej się poznawać w swojej wrażliwości, akceptować, rozumieć i rozmawiać.
 


 

Pozostając z tą nadzieją, ze wszystkimi tymi nadziejami, że możemy czuć i wiedzieć więcej - do zobaczenia w tego typu eGaleriach.
 

Galeria Narodowa GA.PA/8.03.2002/8.03.2019 

P.S.
 

Chcielibyśmy również przypomnieć dwie formalne informacje :

- nie jest to galeria komercyjna (są inne miejsca w internecie) i nie będziemy przyjmować żadnych ofert handlowych.
- umieszczenie skanowanych plików + opisów + korespondencji, myśli na temat danego eksponatu w naszej wspólnej KSIĘDZE INTERAKTYWNEJ - Wirtualnej Galerii Narodowa GA.PA jest bezpłatne.


 

==================================================================================


 

Prawdopodobnie życie galerii wymusi na nas ogłaszanie dodatkowych warunków i informacji - będą one podawane w tym miejscu:

  

I. (XI'2002) - Do kolekcjonerów i innych osób zaczynających kontaktować eGalerię Narodowa GA.PA:


Do kolekcjonerów - i my z całego serca popieramy państwa pasje, państwa wysiłek w kolekcjonowaniu, rozumiemy to, kochamy was za to, ale mamy problem, czy umieszczać państwa prośby o kontakty i oferty wymian kolekcjonerskich. Jak państwo wiedzą eGaleria Narodowa GA.PA szuka tych najcenniejszych pamiątek nie w sensie materialnym, ale duchowym. Państwa prośby winny znaleźć się na innych stronach internetowych. Bardzo prosimy o zrozumienie.
 


 

Do wszystkich - zgłaszane pamiątki rodzinne nawet bez załączonych wspomnień będą mogły być umieszczane w eGalerii Narodowa GA.PA licząc na przesłanie do nich komentarzy otrzymanych od innych osób odwiedzających tę galerię.
 


 

GA.PA/15-11-2002

  

II. (XI'2002) - Pozwalamy sobie przesłać krótką informację o zmianie tytułu 1. działu w eGalerii Narodowa GA.PA: dostaliśmy właśnie przepiękne wspomnienie o dzieciństwie (eksponat 1-3) i chcemy wprowadzić do naszej galerii podrozdział - dawne KRAINY DZIECIŃSTWA - najpiękniejsza część każdego życia! Mała refleksja: ta nasza część Europy (jak i wiele innych miejsc na świecie) przez wiele wieków zmieniała granice swych krajów i społeczeństw. Wiele cudownych miejsc dzieciństwa i młodości albo już nie istnieje, albo jest gdzieś tam za siedmioma górami. I u nas w Polsce są też takie miejsca święte dla innych. Ratujmy je przed zapomnieniem, nawet jeśli została tylko fotografia czy wspomnienie. Uchrońmy wspomnienia o tych krainach dzieciństwa dla innych, a może przede wszystkim dla tych ciekawych ludzi, którzy tu i tam żyją.

    GA.PA/25-11-2002

____________________________________________________________________________________________

 Przepisy RODO:
 

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. W świetle powyższego i zgodnie z obowiązkiem informacyjnym informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest: TADEUSZ WYSOCKI DOM HANDLOWY OPROGRAMOWANIA DHO Biuro Poszukiwania Rodzin i Informacji Genealogicznych w Polsce DHO Biuro Architektoniczne Warszawa, i inne, siedziba: ul. DZIUPLI, nr 2A, 02-454 Numer NIP 5220208308 adres do korespondencji: 01-861 WARSZAWA, ul.ŻEROMSKIEGO, nr 4A, lok. 13. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.ŻEROMSKIEGO, nr 4A, lok. 13 , 01-861 Warszawa lub email: dho@dho.com.pl

2. Dane osobowe jeśli są przetwarzane to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez DHO polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

4. Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firmy

DOM HANDLOWY OPROGRAMOWANIA kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez DHO produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa .

DHO nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy DOM HANDLOWY OPROGRAMOWANIA TADEUSZ WYSOCKI.

5. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: dho@dho.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres pocztowy: ul. Żeromskiego 4a/13 01-861 Warszawa.

Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiamy, 

Administrator Danych Osobowych DOM HANDLOWY OPROGRAMOWANIA TADEUSZ WYSOCKI.